logo
menu
menu

Zakładowa Straż Pożarna
Sp. z.o.o

Adres:
32-540 Trzebinia,
ul. Fabryczna 22

Telefon:
(+48 24) 2010280

Fax:
(+48 24) 3677454

E-mail:
straz.pozarna@rafineria-trzebinia.pl

Zakładowa Straż Pożarna

Strona główna

Zarząd Zakładowej Straży Pożarnej sp. z o.o. działając zgodnie z art. 500 § 2 1 Kodeksu Spółek Handlowych począwszy od dnia 30 września 2014r. udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia Rafinerii Trzebinia S.A. z Fabryką Parafin Naftowax sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną sp. z o.o.
Plan połączenia Rafinerii Trzebinia z FP Naftowax i ZSP

Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. w Trzebini jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A., oraz terenie uzgodnionym w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną. Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, zabezpieczenia operacyjnego zakładów przemysłowych, zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych. ZSP Sp. z o.o. kompleksowo wyposaża obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie ewakuacyjne, przeciwpożarowe i BHP, oraz wykonuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

StrażakDział Usług Technicznych prowadzi sprzedaż i serwis podręcznego sprzętu gaśniczego, sprzętu pożarniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i BHP, wykonuje pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Dział Usług Technicznych prowadzi także sprzedaż gazów technicznych, napełnianie zbiorników skroplonym dwutlenkiem węgla, serwis butli gazowych. Myjnia świadczy usługi w zakresie mycia samochodów osobowych i ciężarowych, autocystern, serwisu ogumienia oraz drobnych napraw samochodowych.